Bevoegdheid van het Schiedsgericht fr Privates Baurecht Deutschland

Het hof van arbitrage voor privaat bouwrecht in Duitsland is actief binnen het gehele grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek. Op verzoek worden door het hof van arbitrage echter ook geschillen buiten de Bondsrepubliek beslecht, met name binnen de Europese Unie en zelfs daarbuiten.

De zetel van het gerecht is Bad Honnef bij Bonn. Mondelinge behandelingen worden op verzoek ook ter plaatse, d.w.z. op de plaats van het onderwerp van geschil, gevoerd.

In principe is het gerecht bevoegd indien in een contract werd overeengekomen det het hof van arbitrage het beslissende instituut is. Er moet kunnen worden bepaald waarop de concrete arbitrageovereenkomst, en zodoende de bevoegdheid van het hof van arbitrage, betrekking heeft.

Wordt een klacht ingediend bij een staatsgerecht in een zaak die het voorwerp is van een arbitrageovereenkomst, dan moet het gerecht de klacht verwerpen als niet-ontvankelijk, voorzover de beklaagde deze klacht vr het begin van de mondelinge behandeling van de hoofdzaak wraakt.