Indiening van de eis

Analoog aan de openbare rechtbanken wordt de klacht ingediend bij het hof van arbitrage voor privaat bouwrecht.

Samen met de indiening van de klacht moet de bevoegdheid van het hof van arbitrage worden aangetoond (voorleggen van de arbitrageovereenkomst met de wettelijke handtekeningen).