Uitvoering van arbitrale vonnissen

In de regel worden arbitrale vonnissen vrijwillig uitgevoerd. In het andere geval geschiedt de uitvoering zoals bij de vonnissen van een openbare rechtbank. Daartoe is vereist dat het arbitraal vonnis uitvoerbaar wordt verklaard. De verklaring tot uitvoerbaarheid geschiedt op aanvraag, door het bevoegde gerecht conform de 1060 e.v. van het ZPO.