Voordelen van het Schiedsgericht fr Privates Baurecht Deutschland

Het hof van arbitrage voor privaat bouwrecht in Duitsland verenigt, als een institutioneel hof van arbitrage, de voordelen van de openbare jurisdictie met de voordelen van de arbitrale jurisdictie, zonder de nadelen van beide over te nemen.

Zoals de openbare jurisdictie, is het hof van arbitrage voor privaat bouwrecht in Duitsland steeds present en te allen tijde als rechtsprekend instituut aanspreek- en belastbaar.

Bij het belasten van het hof van arbitrage voor privaat bouwrecht in Duitsland valt, in tegenstelling tot de gebruikelijke arbitrageovereenkomst, de benoeming van een "eigen", aan de partij verbonden scheidsrechter weg. Ook het eens worden over de Obmann en de keuze van het arbitragereglement vallen weg.

Het arbitragereglement is elke partij bij de afsluiting van de arbitrageovereenkomst bekend. Kosten en uitgaven staan vast. De rechters worden benoemd door het hof van arbitrage als neutraal instituut en voor de behandeling van het geschil aangesteld. Het probleem of de in de gelegenheidsarbitragezaak benoemde scheidsrechter op het ogenblik van de litis denunciatio de tijd heeft om het rechtsgeding te behandelen, verdwijnt.

Doordat de scheidsrechters, om het rechtsgeding te beslechten, enkel en alleen door het hof van arbitrage voor privaat bouwrecht in Duitsland worden aangesteld, blijft de onpartijdigheid van de scheidsrechters gegarandeerd.

De grootte van het financieel belang bepaalt de scheidsgerechtskosten. Het hof van arbitrage voor privaat bouwrecht in Duitsland biedt twee verschillende arbitrageprocedures aan:

geschillen met een financieel belang minder dan 50.000 euro worden volgens de vereenvoudigde arbitrageprocedure behandeld, rechtsgedingen boven 50.000 euro volgens de gewone arbitrageprocedure.

Dit heeft als voordeel dat rechtsgedingen met een kleiner financieel belang op een veel gunstigere wijze, zowel wat betreft tijdsduur als wat betreft kosten, rechtsgeldig kunnen worden beslecht.

Bouwrechtsgedingen met een hoger financieel belang worden, analoog aan de Landes- en Oberlandesgerichten (de openbare arrondissementsrechtbanken en hoogste rechtscolleges in de deelstaten), behandelt door 3 scheidsrechters ( 1034 van het ZPO, al. 1). Hier bestaat het voordeel van het hof van arbitrage voor privaat bouwrecht in Duitsland erin, dat n bijzitter een in bouwrecht gespecialiseerd advocaat is, terwijl de andere bijzitter een bouwdeskundige is. Het voorzitterschap wordt steeds bekleed door een rechter in hoofdberoep, die de neutraliteit en correctheid van de behandeling van het rechtsgeding bewaakt en leidt.